СТАТУТ

ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Перелік додаткових освітніх послуг, що надаються в закладі освіти

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ

ПРО ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ ПЛАТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У 2018-2019 Н.Р.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У 2018-2019 н.р.

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2019-2020 Н.Р.

Установчі документи