СТАТУТ

ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Перелік додаткових освітніх послуг, що надаються в закладі освіти

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ

ПРО ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ ПЛАТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У 2018-2019 Н.Р.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У 2018-2019 н.р.

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2019-2020 Н.Р.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛАХ-САДКУ) №14 ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМКУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У 2019-2020 Н.Р.

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ БУЛІНГУ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2020-2021 Н.Р.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 2020-2021

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЕЛ-САДКА) №14 ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМКУ У РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У 2021-2022 РОЦІ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У 2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Установчі документи