Інформація про проведений ремонт та підготовку закладу дошкільної освіти до 2019-2020 навчального року

Інформація про проведений ремонт та підготовку закладу дошкільної освіти до 2018-2019 навчального року

Інформація про проведений ремонт та підготовку закладу дошкільної освіти до 2017-2018 навчального року

Інформація про товари, роботи та послуги, отримані ЗДО №14, як благодійна допомога від батьків у 2020 році

Батьківський комітет інформує

 Батьківський комітет інформує

Відповідно до розділу ст.79 Закону України «Про освіту» від 28.09.2017 року, додатковими джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути…добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством.
Згідно частини третьої закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. №2628-ІІІ одним із джерел фінансування дошкільного навчального закладу є кошти батьків або осіб, що їх замінюють, та добровільні пожертвування а внески фізичних і юридичних осіб.
Загальні засади благодійної діяльності та її правове врегулювання визначені законом України  «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо благодійних внесків» від 05.09.2013 року №1/9-608 прийом благодійних внесків відбувається виключно на добровільній основі.
Відповідно до розділу  ІІІ ст.30 Закону України «Про освіту»   в ЗДО постійно забезпечується інформування батьків та громадськості про надходження та використання всіх отриманих коштів, перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога шляхом розміщення відповідних матеріалів в групових роздягалках, дошках оголошень закладу, буклетах та сайті закладу освіти.